NetKids - jou Afrikaanse Aanlyn Leerstasie

Program & Uitkomste
Registreer Nou

ONS BENADERING

Die NetKids-program vind aanlyn plaas in die vorm van daaglikse interaktiewe sessies van sowat 30 minute elk.
Ons program word in Afrikaans aangebied en ons aanbieders is passievol, geesdriftig, kundig en ervare in hul unieke belangstellingsvelde.
Deur die loop van elke week word ‘n verskeidenheid leerarea’s gedek, en word materiaal op subtiele wyses herhaal ter wille van vaslegging. Kinders leer speel-speel in interaktiewe, prettige klassies, met aanbieders wat sommer vinnig in die kinders se harte inkruip.
Alle lessies word volledig tydens die sessie behandel. Daar is dus geen huiswerk, of ekstra druk op die ouers nie.

Leerareas

Ons program is saamgestel om gebalanseerde, ouderdomsverwante ontwikkeling te ondersteun. Die sessies fokus deurentyd op een, of ‘n kombinasie, van die volgende leerareas:

 

  1. Kognitiewe ontwikkeling
  2. Visueel-perseptuele ontwikkeling
  3. Fyn en groot motoriese ontwikkeling
  4. Taal- en spraakontwikkeling
  5. Sosiale- en emosionele ontwikkeling
  6. Kreatiwiteit
  7. Ouditiewe ontwikkeling
Registreer

Hoe om jou kind by NetKids te registreer

Die proses is maklik en eenvoudig. Volg gerus die stappe wat volg, of kontak ons indien jy enige navrae het.

Bel Ons

Stuur 'n e-pos

01.

Vul HIER ons aanlyn registrasievorm in.

02.

Maak jou betaling om jou klasbesonderhede met alle inligting te ontvang.

03.

Skakel in by die aanlynklassies op jou gegewe tye en ontspan – jou kind is in goeie hande!

d

Ons Program

Groei-Areas

Ontwikkeling in die vroëe kinderjare kan in verskeie areas ingedeel word. Kinders benodig ter wille van balans deurlopende stimulasie en insette in elke area.

l

Kognitiewe Ontwikkeling

Hier fokus ons op die kind se vermoë om te leer en te dink – vrae te vra, te konsentreer, probleme op te los, vergelykings te kan tref, sorteer en organiseer, onderskeid te tref tussen realiteit en fiksie, en om te kan redeneer.

Fyn- en Grootmotoriese Vaardighede

Jou kind se vermoë om klein spiertjies te gebruik, spesifiek om klein voorwerpe op te tel, vas te hou, en te manipuleer. Ons leer dan ook ook hom/haar vaardighede om groot spiere te gebruik, bv. om te huppel of bal te skop. 

Spraak- en Taalontwikkeling

Jou kind se vermoë om taal te verstaan, dit te kan gebruik om effektief te kommunikeer, en te luister. Ons lê ook die fondasies vir lees en skryf.

Selfhelp- en Aanpassingsvaardighede

Kinders leer hoe om hulleself te help met take soos om aan te trek, hande te was, tande te borsel, ens. Hierdie vaardighede help ‘n kind om mettertyd meer selfstandig te funksioneer.

Sosiale- en Emosionele Ontwikkeling

Hier kyk ons na kinders se vermoëns om met ander oor die weg te kom, hulleself te kan help, en ook om selfbeheersing toe te kan pas.

Kreatiwiteit

Jou kind se vermoë om verskillende kleure, kleurvermenging, teksture ensomeer te herken en te gebruik tot ‘n skepping. Kreatiwiteit is goed vir linker- en regterbreinontwikkeling. 

Dae Per Week

Ontwikkelings areas

Platform

Persent Toewyding

Kom Ons Gesels

Ligging: George, Wes-Kaap, Suid-Afrika

Bel: +27 79 496 8496

E-pos: info@netkids.co.za 

 

Privaatheidsbeleid

Ons sal nooit enige inligting wat met ons gedeel word, gebruik vir enige iets anders as die doel waarmee dit met ons gedeel word nie. Ons sal geen inligting aan derdepartye bekend maak nie, en sal nooit jou inligting verkoop nie. Hierdie webwerf word beskerm deur 'n SSL-sertifikaat.